İşletme Kayıt Belgesi

İşletme Kayıt Belgesi

Gıda İşletme Kayıt Belgesi

Gıda üretimi, işlemesi, muhafaza edilmesi, depolaması, dağıtımı, satışı ve servisinin herhangi bir aşamasında faaliyette bulunan firmalar mevzuat uyarınca Gıda İşletmesi olarak adlandırılmaktadır. Bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların İşletme Kayıt Belgesi almaları zorunludur.

–    Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,
–    Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,
–   Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler, haricindeki gıda işletmelerinin kayıt belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşletme Kayıt Belgesi İçin Gerekli Belgeler

Üretim Yapan Gıda İşletmeler İçin;

1- Dilekçe ve Beyanname

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti. (Noter veya veren kurum Onaylı)

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı. (Aslı, Noter veya veren kurum Onaylı)

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) (Aslı, Noter veya veren kurum Onaylı)

5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme. (Noter veya veren kurum Onaylı)

Sadece Satışa Sunan veya Toplu Tüketime Arz Eden Gıda İşletmeleri İçin;

1-Dilekçe ve Beyanname

2-Onaylı Ruhsat Fotokopisi

İşletme Kayıt Belgesi İçin Başvuru Süresi

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde başvuru yapmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

sorulariniz-ve-fiyat-teklif-talepleriniz-icin-bizimle

Belge alımı hakkında sorularınız ve fiyat teklifi talepleriniz için
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

nurgul@sosyalsirket.com.tr
0212 555 00 07 / 0850 885 02 52