Gıda Üretim İzin Belgesi

Gıda Üretim İzin Belgesi

Gıda Üretim İzin Belgesi

Gıda Üretim İzin Belgesi; Gıdaların Üretilmesi, Tüketilmesi aşamasında kontrol edilmesini sağlayan genelge kapsamında yer alan ürün gruplarını imal eden iş yerlerinin, imalata başlamadan önce, üretimini yapacakları gıdaların bileşimlerinin birbirinden farklı her mamulünü bakanlığa kaydını yaptırarak almak mecburiyetinde olduğu resmi bir belgedir.

Gıda sektöründe yer alan firmaların kuruluş sonrası bağlı bulundukları belediyelerden İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsat aldıktan sonra 30 gün içerisinde gerekli mercilere izin başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar tamamlanıp, teslim edildikten sonra iş yerine denetim gerçekleştirilecek ve sonrasında uygun bulunması halinde gerekli gıda üretim izin belgesi düzenlenecektir.

Gıda Üretim İzin Belgesi Gerekli Belgeler

1-    İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
2-    Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
3-    Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
4-    Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.
5-    Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.
İşletme Kayıt Belgesi düzenleme aşamasında, Bakanlığımızca 5996 sayılı kanunun 35 inci maddesi göre belirlenen ve Gıda İşletmecileri tarafından İl Müdürlüğü Döner Sermayesine ödenmesi gereken ücretler;

Gıda Üretim İzin Belgesi İçin Başvuru Süresi

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde başvuru yapmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

sorulariniz-ve-fiyat-teklif-talepleriniz-icin-bizimle

Belge alımı hakkında sorularınız ve fiyat teklifi talepleriniz için
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

nurgul@sosyalsirket.com.tr
0212 555 00 07 / 0850 885 02 52